درخواست همکاری و تامین کالا

درخواست همکاری و تامین کالا
جهت گسترش فروش محصولات آماده همکاری با شما هستیم

 

شرکت ها و فروشگاه ها و تولید کنندگان می توانند با ارسال کاتالوگ ، لیست محصولات ، عکس و یا بروشور از محصولات خود از طریق ایمیل درخواست همکاری خود را اعلام نمایند. شرایط همکاری بصورتی است که اجناس از طرف تولید کننده بصورت امانی و یا ارائه لیست بروز محصولات به فروشگاه سپرده میشود و در صورت فروش مبلغ فاکتور کلی از فروش اجناس به تامین کننده کالا ها پرداخت می گردد. 

ارسال نظر